Go to content

Linkowy holownik rowerowy z systemem bezpieczeństwa

Pokonuj dłuższe trasy rowerowe całą rodziną!

Kupuję480 

Przedsprzedaż – wysyłka od 29 lipca 2024

Linkowy holownik rowerowy 2Riders
Kupuję480 

Połączenie tworzące zespół

2Riders to system linkowego holowania rowerowego z opatentowanym mechanizmem bezpieczeństwa, który automatycznie odłącza linkę holownika w sytuacjach awaryjnych.

Łatwy montaż rygla

Mocowanie z możliwością dostosowania do różnych grubości kierownic.

Łatwy montaż zwijarki

Solidne mocowanie oparte na śrubach, zaciski działają z różnymi grubościami sztycy podsiodłowej.

Wysięgnik zapewnia, że zwolniona kulka wciągana przez zwijarkę nie utknie w szprychach.

Połączenie rowerów zajmuje zaledwie 2 sekundy

Po prostu wstawiamy kulkę w rygiel i… wyruszamy we wspólną drogę!

Przełomowy system bezpieczeństwa

Automatyczny system rozłączania zainspirowany wiązaniami narciarskimi. Rozłączenie zachodzi w dwóch przypadkach:

  • Na zasadzie zrywki – wtedy, kiedy rower holowany podąża za rowerem holującym i szarpnięcie nie zakłóca równowagi roweru holowanego. Naciśnięcie hamulców (a także upadek) powoduje natychmiastowe odłączenie.
  • Bez szarpnięcia, kiedy rower holowany wyprzedza holującego. W tym przypadku kulka swobodnie wysuwa się z rygla, dzięki czemu unikamy ryzyka utraty równowagi przez rowerzystów nie jadących w linii.
Regulacja siły zrywki

Maksymalna siła jaką przekazujemy holowanemu nie powodująca rozłączenia może być w łatwy sposób dostosowana do masy i profilu jazdy rowerzysty holowanego.

W taki sposób, żeby rowery były połączone podczas normalnej jazdy (niskie opory toczenia) i łatwo rozłączały się po zaciśnięciu hamulców przez holowanego lub po upadku.

Przekazanie mocy bez uszczerbku dla przyjemności z samodzielnej jazdy
Rozłączenie bez szarpnięcia przy wyprzedzaniu
Automatyczne rozłączenie w sytuacjach awaryjnych

Bez ograniczeń

Pozwala pokonywać dłuższe trasy rowerowe z dziećmi.

Harmonia

Rodzinne wycieczki w przyjemnej atmosferze, bez narzekania z powodu zmęczenia.

Bezpieczeństwo i komfort

Zapewnia bezpieczeństwo jazdy dla ciebie i twojego dziecka. Lekki i łatwy do złożenia.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

2Riders Prosta Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok
NIP 966-215-40-89

Dołącz do nas!